Konsultacje

Konsultacje

Moje ponad piętnastoletnie doświadczenie kliniczne zdobyte w pracy z osobami wielorako niepełnosprawnymi oraz na oddziałach Kardiologicznym i Intensywnej Opieki Medycznej spowodowało, podjęcie intensywnej współpracy z ośrodkami w Polsce, głównie w Opolu i na Dolnym Śląsku. Osoby które się do mnie zgłaszają to to pacjenci po przebytych udarach mózgowych, urazach czaszkowo-mózgowych, w śpiączce, stwardnieniem rozsianym stwardnieniem zanikowym bocznym, po przebytych urazach wielonarządowych, urazach rdzenia kręgowego lub zatrzymaniach akcji krążenia gdzie problem często jest wielozespołowy. Podczas spotkania z chorym, jego najbliższymi oraz terapeutami przeprowadzam dokładną analizę problemów w oparciu o międzynarodowa ocenę funkcjonowania i niepełnosprawności jak również daję wskazówki rodzinie i rehabilitantom pracującym z chorym na co dzień. Jeśli osoba chora nie jest w stanie opuścić domu lub miejsca w którym dana jest jej opieka i przybyć do jednej z tych placówek proszę o kontakt telefoniczny a umożliwię konsultacje w miejscu pobytu. Do każdej konsultacji dołączona zostaje dokumentacja fizjoterapeutyczna oparta o skale międzynarodowe kliniczne, strukturalne i funkcjonalne a także opisy dla innych specjalistów takich jak lekarze, neurologopedzi , pielęgniarki oraz opiekunowie medyczni.

Dr Grzegorz Biliński, specjalista fizjoterapii, Nr PWZF 097, międzynarodowy terapeuta PNF, Bobath, Stymulacji Bazalnej instruktor Aktywnej Rehabilitacji.

Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji Neurologicznej w Opolu Neuroreha sp. z o.o.

Ośrodek
Medyczny
SAMARYTANIN

Specjalistyczne Centrum
Pielęgnacyjno-Opiekuńcze
Ewa-Med. sp. z o.o.

Polanica Zdrój

Ul. Samborka 15
45-316 Opole
Tel. 609649876, 77 54 45 833,
784 400 421
e-mail: info@neuroreha.pl
lub bezpośrednio bilinski.gb@gmail.com

ul. Kazimierza Pużaka 11
45-272 Opole

ul. Trzebnicka 49
55 -120 Oborniki Śląskie
Tel/fax 71 310 14 13

ul. Żeromskiego 26
Tel: 74 / 865-64-45
Tel: 797-027-672

Moje ponad piętnastoletnie doświadczenie kliniczne zdobyte w pracy z osobami wielorako niepełnosprawnymi oraz na oddziałach Kardiologicznym i Intensywnej Opieki Medycznej spowodowało, podjęcie intensywnej współpracy z ośrodkami w Polsce, głównie w Opolu i na Dolnym Śląsku.

Osoby które się do mnie zgłaszają to to pacjenci po przebytych udarach mózgowych, urazach czaszkowo-mózgowych, w śpiączce, stwardnieniem rozsianym stwardnieniem zanikowym bocznym, po przebytych urazach wielonarządowych, urazach rdzenia kręgowego lub zatrzymaniach akcji krążenia gdzie problem często jest wielozespołowy. Podczas spotkania z chorym, jego najbliższymi oraz terapeutami przeprowadzam dokładną analizę problemów w oparciu o międzynarodowa ocenę funkcjonowania i niepełnosprawności jak również daję wskazówki rodzinie i rehabilitantom pracującym z chorym na co dzień.

Jeśli osoba chora nie jest w stanie opuścić domu lub miejsca w którym dana jest jej opieka i przybyć do jednej z tych placówek proszę o kontakt telefoniczny a umożliwię konsultacje w miejscu pobytu. Do każdej konsultacji dołączona zostaje dokumentacja fizjoterapeutyczna oparta o skale międzynarodowe kliniczne, strukturalne i funkcjonalne a także opisy dla innych specjalistów takich jak lekarze, neurologopedzi , pielęgniarki oraz opiekunowie medyczni.

Dr Grzegorz Biliński, specjalista fizjoterapii, Nr PWZF 097, międzynarodowy terapeuta PNF, Bobath, Stymulacji Bazalnej instruktor Aktywnej Rehabilitacji.

Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji Neurologicznej w Opolu Neuroreha sp. z o.o.

Ul. Samborka 15
45-316 Opole
Tel. 609649876, 77 54 45 833,
784 400 421
e-mail: info@neuroreha.pl
lub bezpośrednio bilinski.gb@gmail.com

Ośrodek
Medyczny
SAMARYTANIN

ul. Kazimierza Pużaka 11
45-272 Opole

Specjalistyczne Centrum
Pielęgnacyjno-Opiekuńcze
Ewa-Med. sp. z o.o.

ul. Trzebnicka 49
55 -120 Oborniki Śląskie
Tel/fax 71 310 14 13

Polanica Zdrój

ul. Żeromskiego 26
Tel: 74 / 865-64-45
Tel: 797-027-672