Szkolenia oraz kurs PNF

PODSTAWOWY

I część

06.05.2020 – 10.05.2020

II część

05.07.2020 – 09.07.2020

PNF jest nowoczesną i wszechstronną koncepcją rehabilitacji. Powstała ona w oparciu o odkrycia dokonane w zakresie neurofizjologii w pierwszej połowie XX-go wieku. Od tego czasu koncepcja rozwija się i integruje najnowszą wiedzę w dziedzinie nauk o układzie nerwowym i mięśniowo – szkieletowym.

Kurs podstawowy PNF, trwający dwa razy po 5 dni, przedstawia filozofię koncepcji, jej zasady głόwne i techniki pracy z pacjentem.

Omawiane będzie także badanie pacjenta, w oparciu o ICF (International Classification of Functionning Disability and Health). Klasyfikacja ta, przygotowaną przez Światową Organizację Zdrowia w 2002 roku, stanowi uniwersalną formę opisu stanu funkcjonalnego pacjenta. Poza tym, terapeuta będzie miał możliwość badania i analizy pacjenta według „rozumowania klinicznego” (clinical reasoning) oraz bespośredniego zastosowania na nim technik zaprezentowanych na kursie.

Przedstawione zostaną rόwnież elementy kontroli motorycznej, czyli wiedzy na temat w jaki sposόb nasz mόzg panuje nad naszym ogromnym repertuarem ruchowym.

W trakcie kursu terapeuta zdobędzie rόwnież wiedzę na temat nauczania motorycznego, czyli w jaki sposόb przygotować terapię i jaki rodzaj zadań ruchowych wybrać dla pacjenta, aby ten jak najefektywniej się ich nauczył.

Kolejnym poruszanym tematem jest analiza chodu. Po kursie podstawowym PNF terapeuta jest w stanie zidentyfikować najczęstsze zaburzenia chodu oraz dopasować do nich odpowiednią terapię.

Kompleksowość koncepcji PNF pozwala na zastosowanie jej elementόw do praktycznie każdej jednostki chorobowej. Jej mocną stroną jest analiza funkcjonalna pacjenta, rozwijanie przez fizjoterapeutę własnego clinical reasoning oraz wiedza na temat kontroli ruchu i nauczania motorycznego.

Dalsze szkolenia z zakresu PNF pozwalają na pogłębienie wiedzy o PNF oraz na dokładniejszą, funkcjonalną analizę pacjenta neurologicznego, ortopedycznego, czy pediatrycznego. Na świecie i rόwnież w Polsce proponowane są kursy PNF i neuromobilizacje, PNF i terapia stawόw skroniowo- żuchwowych, czy PNF i terapia skolioz.

Prowadzący:

Dr Anna Rivière (PT, PhD Polska/Niemcy)
Instruktor PNF

Język wykładowcy: Polski
Miejsce: OCEO, ul. Drobiarska, Opole
Miejsc na kursie: 16

Dofinansowanie

Informacje na temat dofinansowania znajdziecie Państwo na stronie internetowej urzędu: