O nas

Dr Grzegorz Biliński

Magistra fizjoterapii z przygotowaniem pedagogicznym ukończył w 2003 roku w Opolu, początku swojej pracy związał się z osobami z głęboka niepełnosprawnością i już w trakcie studiów angażował się wraz z przyjaciółmi w działania fundacji dziećmi z porażeniem mózgowym w Opolu. Po krótkim stażu w Wojewódzkim Centrum Medycznym w zakładzie rehabilitacji otrzymał propozycje pracy na stanowisku fizjoterapeuty w ZAZ Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu W latach 2004-2006 pełnił tam również funkcję kierownika rady programowej. W 2006 roku otrzymał propozycje pracy w WCM w Opolu w oddziale Kardiologicznym a także wielokrotnie ze względu na doświadczenie i wiedzę w prowadził terapię i konsultował chorych w oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej. Ze względu na nowatorskie podejście oraz uzyskiwane spektakularne efekty w pracy z pacjentami w śpiączce otrzymywał prośby o pomoc w różnych przypadkach w całym kraju.

więcej informacji
Również jako dydaktyk prowadził zajęcia kliniczne cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem wraz ze studentami wydziałów Fizjoterapii Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz Politechniki Opolskiej. Od początku zgłębiał wiedzę biorąc udział w licznych kursach, których było ponad 100. W 2010 roku zgłosił wraz z współpracownikami 9 projektów badawczych i dzięki pomysłom oraz publikacjom naukowym w 2012 roku otworzył przewód doktorski na AWF Wrocławskim badając zaburzenia równowagi jako konsekwencję zabiegów na sercu. W 2015 roku obronił pracę doktorską. Zakończył również szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie fizjoterapii. Jest międzynarodowym terapeutą Bobath, asystentem Stymulacji Bazalnej, terapeutą PNF oraz członkiem IPNFA Poland od 2007r, absolwentem kursów terapii manualnej, terapii Kranio-Sakralnej, PRI, Kinesiology Taping a także instruktorem Aktywnej Rehabilitacji. Stworzył autorski kurs o Podnoszeniu, przemieszczaniu i układaniu chorych będący hybrydą technik konceptów takich jak: Bobath, PNF, Stymulacji Bazalnej i opartą o wieloletnią praktykę kliniczna w pracy z pacjentami po uszkodzeniach mózgu i obwodowego układu nerwowego.
Dr Grzegorz Biliński

Magistra fizjoterapii z przygotowaniem pedagogicznym ukończył w 2003 roku w Opolu, początku swojej pracy związał się z osobami z głęboka niepełnosprawnością i już w trakcie studiów angażował się wraz z przyjaciółmi w działania fundacji dziećmi z porażeniem mózgowym w Opolu. Po krótkim stażu w Wojewódzkim Centrum Medycznym w zakładzie rehabilitacji otrzymał propozycje pracy na stanowisku fizjoterapeuty w ZAZ Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu W latach 2004-2006 pełnił tam również funkcję kierownika rady programowej. W 2006 roku otrzymał propozycje pracy w WCM w Opolu w oddziale Kardiologicznym a także wielokrotnie ze względu na doświadczenie i wiedzę w prowadził terapię i konsultował chorych w oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej. Ze względu na nowatorskie podejście oraz uzyskiwane spektakularne efekty w pracy z pacjentami w śpiączce otrzymywał prośby o pomoc w różnych przypadkach w całym kraju.

więcej informacji
Również jako dydaktyk prowadził zajęcia kliniczne cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem wraz ze studentami wydziałów Fizjoterapii Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz Politechniki Opolskiej. Od początku zgłębiał wiedzę biorąc udział w licznych kursach, których było ponad 100. W 2010 roku zgłosił wraz z współpracownikami 9 projektów badawczych i dzięki pomysłom oraz publikacjom naukowym w 2012 roku otworzył przewód doktorski na AWF Wrocławskim badając zaburzenia równowagi jako konsekwencję zabiegów na sercu. W 2015 roku obronił pracę doktorską. Zakończył również szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie fizjoterapii. Jest międzynarodowym terapeutą Bobath, asystentem Stymulacji Bazalnej, terapeutą PNF oraz członkiem IPNFA Poland od 2007r, absolwentem kursów terapii manualnej, terapii Kranio-Sakralnej, PRI, Kinesiology Taping a także instruktorem Aktywnej Rehabilitacji. Stworzył autorski kurs o Podnoszeniu, przemieszczaniu i układaniu chorych będący hybrydą technik konceptów takich jak: Bobath, PNF, Stymulacji Bazalnej i opartą o wieloletnią praktykę kliniczna w pracy z pacjentami po uszkodzeniach mózgu i obwodowego układu nerwowego.
Carsten Schaefer

1984 finished PT school – Germany
In the following years:
Rehab Centre Bad Wildungen (Spinal Court Injuries Clinic)
Jugendwerk Gailingen (Neurological Rehabilitation)
Since 1991 Own Private Practice
2010 – 2013 Master-Thesis Program Donau University Krems
2013 Master of Science – Neurorehabilitation
PNF-Career
1992 certified IPNFA Instructor
1995 certified IPNFA Advanced Instructor
since 2007 certified IPNFA Senior Instructor
all levels of PNF Courses taught …
in Germany, Austria, Croatia, Slovenia, The Netherlands, Poland, Japan, Brasil, Korea

więcej informacji
IPNFA related activities
since 1992 Membership in the IPNFA, AG-PNF/Germany
IPNFA Nominating Committee 2002 to 2005
from 2005 to 2011 President of the IPNFA (chair of the Executive Committee)
from 2013 to 2017 member of the Research Committee IPNFA
since 2017 Vice-President of the IPNFA (member of the Executive Committee)
Carsten Schaefer

1984 finished PT school – Germany
In the following years:
Rehab Centre Bad Wildungen (Spinal Court Injuries Clinic)
Jugendwerk Gailingen (Neurological Rehabilitation)
Since 1991 Own Private Practice
2010 – 2013 Master-Thesis Program Donau University Krems
2013 Master of Science – Neurorehabilitation
PNF-Career
1992 certified IPNFA Instructor
1995 certified IPNFA Advanced Instructor
since 2007 certified IPNFA Senior Instructor
all levels of PNF Courses taught …
in Germany, Austria, Croatia, Slovenia, The Netherlands, Poland, Japan, Brasil, Korea

więcej informacji
IPNFA related activities
since 1992 Membership in the IPNFA, AG-PNF/Germany
IPNFA Nominating Committee 2002 to 2005
from 2005 to 2011 President of the IPNFA (chair of the Executive Committee)
from 2013 to 2017 member of the Research Committee IPNFA
since 2017 Vice-President of the IPNFA (member of the Executive Committee)
Dr Anna Rivière
IPNFA Instructor Candidate – Kandydatka na instruktora PNF

Fizjoterapeutka od 2004 roku.

Skończyła studia magisterskie, a następnie doktoranckie na AWF Krakόw. Na tej samej uczelni zrobiła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki.

Od 2013 roku jest asystentką koncepcji PNF. Poza tym jest Certyfikowaną Terapeutką Manualną oraz Międzynarodową Terapeutką Medycyny Ortopedycznej wg James’a Cyriax’a.

Jest członkiem Międzynarodowej Organizacji PNF (IPNFA) oraz IPNFA Poland. W 2016 roku była wspόłorganizatorką AGM w Monachium – dorocznego spotkania członkόw IPNFA oraz konferencji poświęconej PNF. 

więcej informacji
Przez 7 lat pacowała w Gabinecie A&S Studio w Krakowie. Prowadziła terapię pacjentόw neurologicznych, ortopedycznych oraz dzieci i młodzieży ze skoliozą.

Rόwnocześnie tłumaczyła kursy PNF, Bobath oraz Cyriax dla Reha Plus Edukacja w Krakowie. Ta praca pozwoliła jej na poznanie wielu instruktorόw i rόwnocześnie rόżnych koncepcji terapii i podejścia terapeutycznego do pacjenta.

Od 2011 pracuje w Monachium, w gabinecie wspόłprowadzonym przez insruktorkę PNF, Sissi Tiedemann. W Niemczech zdobyła dodatkową wiedzę z zakresu terapii stawόw skroniowo – żuchwowych, reflektorycznej terapii oddechowej, terapii ręki oraz technik osteopatii.

Swoje asystentury w zakresie PNF odbyła u Sissi Tiedemann, Angeli Oldenburg, Barbary Dopfer, Marianne Heidmann.

Mόwi płynnie po angielsku, niemiecku i francusku.

Jest autorem publikacji:

2010/01 Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja: koncepcja PNF – przegląd.
2010/05 Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja: Medycyna ortopedyczna według Jamesa Cyriax – Przegląd.
2010/09 Aktywność fizyczna w profilaktyce i promocji zdrowia: Jak zachować sprawność fizyczną, unikając urazów sportowych?
2010/3 Kwartalnik ortopedyczny: Ocena jakości życia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów.
2011/07 Aktywność fizyczna w profilaktyce i promocji zdrowia: ICF wspólnym językiem w debacie na temat niepełnosprawności.
2012/09 Aktywność fizyczna w profilaktyce i promocji zdrowia. Zastosowanie koncepcji PNF w leczeniu skoliozy.

Dr Anna Rivière
IPNFA Instructor Candidate – Kandydatka na instruktora PNF

Fizjoterapeutka od 2004 roku.

Skończyła studia magisterskie, a następnie doktoranckie na AWF Krakόw. Na tej samej uczelni zrobiła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki.

Od 2013 roku jest asystentką koncepcji PNF. Poza tym jest Certyfikowaną Terapeutką Manualną oraz Międzynarodową Terapeutką Medycyny Ortopedycznej wg James’a Cyriax’a.

Jest członkiem Międzynarodowej Organizacji PNF (IPNFA) oraz IPNFA Poland. W 2016 roku była wspόłorganizatorką AGM w Monachium – dorocznego spotkania członkόw IPNFA oraz konferencji poświęconej PNF. 

więcej informacji
Przez 7 lat pacowała w Gabinecie A&S Studio w Krakowie. Prowadziła terapię pacjentόw neurologicznych, ortopedycznych oraz dzieci i młodzieży ze skoliozą.

Rόwnocześnie tłumaczyła kursy PNF, Bobath oraz Cyriax dla Reha Plus Edukacja w Krakowie. Ta praca pozwoliła jej na poznanie wielu instruktorόw i rόwnocześnie rόżnych koncepcji terapii i podejścia terapeutycznego do pacjenta.

Od 2011 pracuje w Monachium, w gabinecie wspόłprowadzonym przez insruktorkę PNF, Sissi Tiedemann. W Niemczech zdobyła dodatkową wiedzę z zakresu terapii stawόw skroniowo – żuchwowych, reflektorycznej terapii oddechowej, terapii ręki oraz technik osteopatii.

Swoje asystentury w zakresie PNF odbyła u Sissi Tiedemann, Angeli Oldenburg, Barbary Dopfer, Marianne Heidmann.

Mόwi płynnie po angielsku, niemiecku i francusku.

Jest autorem publikacji:

2010/01 Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja: koncepcja PNF – przegląd.
2010/05 Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja: Medycyna ortopedyczna według Jamesa Cyriax – Przegląd.
2010/09 Aktywność fizyczna w profilaktyce i promocji zdrowia: Jak zachować sprawność fizyczną, unikając urazów sportowych?
2010/3 Kwartalnik ortopedyczny: Ocena jakości życia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów.
2011/07 Aktywność fizyczna w profilaktyce i promocji zdrowia: ICF wspólnym językiem w debacie na temat niepełnosprawności.
2012/09 Aktywność fizyczna w profilaktyce i promocji zdrowia. Zastosowanie koncepcji PNF w leczeniu skoliozy.

Frieder Lückhoff

Pielęgniarz od 1981.
Instruktor kursów Stymulacji Bazalnej (Basic Stimulation concept) w opiece nad pacjentami od 1993 roku.
Wykładowca nauk o zdrowiu od 1995.
Założyciel i kierownik Lückhoff-Institute 2003
Dyplom licencjacki w dziedzinie pielęgniarstwa na Uniwersytecie Witten w Herdecke: 2005.
Twórca koncepcji terapeutycznej: pozycje wymuszające ruch.
Doświadczenie:
Praca z osobami z zaburzeniami neurologicznymi
Praca z osobami starszymi
Praca z osobami ze złożonymi upośledzeniami i ograniczeniami
Główne tematy pracy i zainteresowań: ruch /percepcja /komunikacja
Główne obszary pracy zawodowej: edukacja podyplomowa, terapia, poradnictwo i szkolenia rodzin osób w ciężkim stanie

więcej informacji
Szkolenia podyplomowe
Prowadzenie szkoleń, których główna tematyka ogniskuje się wokół ruchu, percepcji i komunikacji (z osobami w stanie śpiączki, stanie wegetatywnym, apalicznymi, ciężkimi przypadkami demencji oraz złożonymi upośledzeniami i ograniczeniami).
Podejmowanie problematyki procesu zmian powodowanych chorobą, komunikacja
z pacjentem, członkami rodziny, najbliższym otoczeniem, personelem medycznym.
Implementacja fachowej wiedzy teoretycznej w codziennej pracy z pacjentem (koordynacja ośrodka opiekuńczego i leczniczego, kierowanie zespołem oraz szkolenie personelu).
Zarządzanie w opiece zdrowotnej skoncentrowane na pacjencie (pośredniczenie między pacjentem, lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, opieką ambulatoryjną, personelem opiekuńczo-pielęgnacyjnym, szpitalem oraz kasą chorych).
Zorientowane na praktyczne rozwiązania, tworzenie projektów, zarządzanie projektami oraz ewaluacja projektów (np. związanych z organizacją wczesnej rehabilitacji neurologicznej, domów opieki nad osobami starszymi, organizowaniem szkoleń dla opiekunów, terapeutów oraz pedagogów współpracujących z placówkami kształcenia integracyjnego dla osób z upośledzeniem narządu ruchu).
Doświadczenie zawodowe
Twórca koncepcji pozycji wymuszających ruch.
Założyciel i koordynator Lückhoff-Institute w Weimarze – centrum kształcenia podyplomowego dla personelu medycznego i pielęgniarsko-opiekuńczego.
Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń skierowanych do personelu medycznego, terapeutów i pedagogów (prowadzenie szkoleń w Niemczech, Austrii i Szwajcarii).
Instruktor Basic Stimulation w Szwajcarii.
Osoba odpowiedzialna za kształcenie podyplomowe personelu szpitalnego.
Pielęgniarz oraz kierownik personelu pielęgniarskiego w wielu placówkach opieki zdrowotnej i szpitalach.
Kwalifikacje zawodowe
Studia na Uniwersytecie Witten w Herdecke, pielęgniarstwo (BScN).
Kształcenie podyplomowe w zakresie nauczania zawodów pielęgnacyjnych odbyte w Schwesternschule na Uniwersytecie w Heidelbergu.
Kształcenie podyplomowe uprawniające do prowadzenia kursów Basic Stimulation na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Kształcenie podyplomowe w zakresie zarządzania jednostką służby zdrowia.
Diakon w Rummelsbergu.
Wykształcenie pielęgniarskie w miejskim szpitalu klinicznym w Norymberdze zakończone egzaminem państwowym.
Frieder Lückhoff

Pielęgniarz od 1981.
Instruktor kursów Stymulacji Bazalnej (Basic Stimulation concept) w opiece nad pacjentami od 1993 roku.
Wykładowca nauk o zdrowiu od 1995.
Założyciel i kierownik Lückhoff-Institute 2003
Dyplom licencjacki w dziedzinie pielęgniarstwa na Uniwersytecie Witten w Herdecke: 2005.
Twórca koncepcji terapeutycznej: pozycje wymuszające ruch.
Doświadczenie:
Praca z osobami z zaburzeniami neurologicznymi
Praca z osobami starszymi
Praca z osobami ze złożonymi upośledzeniami i ograniczeniami
Główne tematy pracy i zainteresowań: ruch /percepcja /komunikacja
Główne obszary pracy zawodowej: edukacja podyplomowa, terapia, poradnictwo i szkolenia rodzin osób w ciężkim stanie

więcej informacji
Szkolenia podyplomowe
Prowadzenie szkoleń, których główna tematyka ogniskuje się wokół ruchu, percepcji i komunikacji (z osobami w stanie śpiączki, stanie wegetatywnym, apalicznymi, ciężkimi przypadkami demencji oraz złożonymi upośledzeniami i ograniczeniami).
Podejmowanie problematyki procesu zmian powodowanych chorobą, komunikacja
z pacjentem, członkami rodziny, najbliższym otoczeniem, personelem medycznym.
Implementacja fachowej wiedzy teoretycznej w codziennej pracy z pacjentem (koordynacja ośrodka opiekuńczego i leczniczego, kierowanie zespołem oraz szkolenie personelu).
Zarządzanie w opiece zdrowotnej skoncentrowane na pacjencie (pośredniczenie między pacjentem, lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, opieką ambulatoryjną, personelem opiekuńczo-pielęgnacyjnym, szpitalem oraz kasą chorych).
Zorientowane na praktyczne rozwiązania, tworzenie projektów, zarządzanie projektami oraz ewaluacja projektów (np. związanych z organizacją wczesnej rehabilitacji neurologicznej, domów opieki nad osobami starszymi, organizowaniem szkoleń dla opiekunów, terapeutów oraz pedagogów współpracujących z placówkami kształcenia integracyjnego dla osób z upośledzeniem narządu ruchu).
Doświadczenie zawodowe
Twórca koncepcji pozycji wymuszających ruch.
Założyciel i koordynator Lückhoff-Institute w Weimarze – centrum kształcenia podyplomowego dla personelu medycznego i pielęgniarsko-opiekuńczego.
Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń skierowanych do personelu medycznego, terapeutów i pedagogów (prowadzenie szkoleń w Niemczech, Austrii i Szwajcarii).
Instruktor Basic Stimulation w Szwajcarii.
Osoba odpowiedzialna za kształcenie podyplomowe personelu szpitalnego.
Pielęgniarz oraz kierownik personelu pielęgniarskiego w wielu placówkach opieki zdrowotnej i szpitalach.
Kwalifikacje zawodowe
Studia na Uniwersytecie Witten w Herdecke, pielęgniarstwo (BScN).
Kształcenie podyplomowe w zakresie nauczania zawodów pielęgnacyjnych odbyte w Schwesternschule na Uniwersytecie w Heidelbergu.
Kształcenie podyplomowe uprawniające do prowadzenia kursów Basic Stimulation na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Kształcenie podyplomowe w zakresie zarządzania jednostką służby zdrowia.
Diakon w Rummelsbergu.
Wykształcenie pielęgniarskie w miejskim szpitalu klinicznym w Norymberdze zakończone egzaminem państwowym.
Dominicus Beckers
Education:
– Gymnasium in Montfort-College at Rotselaar, Belgium. Cert. in 1971.
– Master in physiotherapy, movement science and rehabilitation: University Leuven, Belgium 1975.
– Spinal Cord Rehab course, Heidelberg, Germany, 1977.
– PNF- Courses, all levels, 1979 till 1984.
– International PNF instructor, Bad Ragaz, Switzerland 1984. (PNF=proprioceptive neuromuscular facilitation)
– Manual Therapy, Maitland concept, Switzerland, 1985.
– NDT-Bobath Course for adults, 1987.
– ASIA-congress, San Diego (American Spinal Cord Association), USA, 1987.
– Workshop Gait, Ranchos Los Amigos, L.A., USA, 1987.
– Sportphysiotherapy, Brugge, Belgium, 1988.
– Epidemiology research course, UM, 1992.
– Course on Motor control and Learning, Bad Nauheim, Germany, 2000.
– Course on Chronic pain problems, Hoensbroek, 2001.
– Neurorehabilitation Advance, Hoensbroek Apeldoorn, 2011
więcej informacji
Profession:
– Since August 1975 physiotherapist in the Hoensbroeck Rehabilitation Centre, Adelante, ¬ the Netherlands.
– Since 1977 on the spinal cord physiotherapy-department.
– Since 1984, international PNF-instructor, I-PNF-A.
– Since 1994 instructor Gait analysis & Training.
– Since 1999 senior PNF-instructor.
– Instructor SCI rehabilitation, PNF and gait analysis and gait training: several courses presented in Amsterdam, Germany, Japan, Korea, USA, Tanzania, Russia, Greece and more (since 1984).

Author of several books and articles:
– Beckers, D.; Buck, M.; Adler, S.: PNF in practice; New York: Springer 4. Ed., 2014. (Translated in different languages: English, Dutch, German, Greece, Polish, Portuguese, Spanish, Korean, Japanese, Italian, Chinese, Serbian ea.)
– Beckers, D., Buck, M.: Fysiotherapie bij de revalidatie van dwarslaesiepatiënten- een multidisciplinaire benadering; Lochem: De Tijdstroom, 1992. (German translation by Springer).
– Beckers, D.; Buck, M.; Pons, C: Dwarslaesie- een wegwijzer voor dwarslaesierevalidanten en hun partner; Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 1995. (German translation: Springer)
– Deckers, J.; Beckers, D.: Ganganalyse en Looptraining voor de paramedicus; Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 2017
– Beckers, D.: Beperkingen bij voortbewegen en staan. In: Asbeck van FWA. Handboek dwarslaesie revalidatie. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum, 1998.

Membership:
– NVDG: Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap.
– DMGP: Deutschsprachige Medizische Gesellschaft für Paraplegie.
– IPNFA: International Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Association.

 

Dominicus Beckers
Education:
– Gymnasium in Montfort-College at Rotselaar, Belgium. Cert. in 1971.
– Master in physiotherapy, movement science and rehabilitation: University Leuven, Belgium 1975.
– Spinal Cord Rehab course, Heidelberg, Germany, 1977.
– PNF- Courses, all levels, 1979 till 1984.
– International PNF instructor, Bad Ragaz, Switzerland 1984. (PNF=proprioceptive neuromuscular facilitation)
– Manual Therapy, Maitland concept, Switzerland, 1985.
– NDT-Bobath Course for adults, 1987.
– ASIA-congress, San Diego (American Spinal Cord Association), USA, 1987.
– Workshop Gait, Ranchos Los Amigos, L.A., USA, 1987.
– Sportphysiotherapy, Brugge, Belgium, 1988.
– Epidemiology research course, UM, 1992.
– Course on Motor control and Learning, Bad Nauheim, Germany, 2000.
– Course on Chronic pain problems, Hoensbroek, 2001.
– Neurorehabilitation Advance, Hoensbroek Apeldoorn, 2011
więcej informacji
Profession:
– Since August 1975 physiotherapist in the Hoensbroeck Rehabilitation Centre, Adelante, ¬ the Netherlands.
– Since 1977 on the spinal cord physiotherapy-department.
– Since 1984, international PNF-instructor, I-PNF-A.
– Since 1994 instructor Gait analysis & Training.
– Since 1999 senior PNF-instructor.
– Instructor SCI rehabilitation, PNF and gait analysis and gait training: several courses presented in Amsterdam, Germany, Japan, Korea, USA, Tanzania, Russia, Greece and more (since 1984).

Author of several books and articles:
– Beckers, D.; Buck, M.; Adler, S.: PNF in practice; New York: Springer 4. Ed., 2014. (Translated in different languages: English, Dutch, German, Greece, Polish, Portuguese, Spanish, Korean, Japanese, Italian, Chinese, Serbian ea.)
– Beckers, D., Buck, M.: Fysiotherapie bij de revalidatie van dwarslaesiepatiënten- een multidisciplinaire benadering; Lochem: De Tijdstroom, 1992. (German translation by Springer).
– Beckers, D.; Buck, M.; Pons, C: Dwarslaesie- een wegwijzer voor dwarslaesierevalidanten en hun partner; Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 1995. (German translation: Springer)
– Deckers, J.; Beckers, D.: Ganganalyse en Looptraining voor de paramedicus; Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 2017
– Beckers, D.: Beperkingen bij voortbewegen en staan. In: Asbeck van FWA. Handboek dwarslaesie revalidatie. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum, 1998.

Membership:
– NVDG: Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap.
– DMGP: Deutschsprachige Medizische Gesellschaft für Paraplegie.
– IPNFA: International Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Association.

 

Irmgard Feldmann
Irmgard Feldmann, was graduated as a physiotherapist in the school of physiotherapy of Bad Iburg, Germany in 1994. She carried out in 1997 a post-graduation in PNF within the KPMC, Vallejo, CA, USA. She is also familiar with Klein-Vogelbach and Bobath methods.

She worked in several private and public organizations in Germany and Switzerland. She joined the Geneva University Hospital in 1998. She is mainly active in neurological rehabilitation but also in orthopaedical rehabilitation and pediatric.
Since 2001, she is also teaching physiotherapy in Switzerland through the HES (Health High School) of Lausanne and Geneva.
She published in 2008 an article in PhysioSwiss “Tests de marche et d’équilibration’” and took part in a humanitarian project in Haiti in 2014.

Since 2002, she is assistant instructor PNF, member of PhysioSwiss and IPNFA. She is actively working in PNF group of Lausanne, Switzerland

She speaks German, French and English.

przebadanych pacjentów

lat doświadczenia

ukończonych kursów i konferencji