Terapia bazalna

18-19 stycznia 2020

Grupa zamknięta – brak miejsc

TERAPIA BAZALNA Prowadzona przez dr Grzegorza Bilińskiego powstała jako kodyfikacja  innych znanych metod neurofizjologicznych takich jak STYMULACJA BAZALNA® (Basic Stimulation niem. BSC)  opracowana przez profesora Andreasa Frölicha, Koncepcję Bobath oraz PNF. Wybrane i ważne aspekty tych metod otrzymasz w kursie podstawowym opartym o wieloletnie doświadczenie kliniczne i dydaktyczne Grzegorza Bilińskiego.

Dużą składowa kursu są aspekty poruszane na kursach Stymulacji Bazalnej którą stworzył  Profesor Andreasa Frölich, określił on punkty kluczowe terapii które są ze sobą ściśle połączone i oddziaływają na siebie w nierozłączny sposób. Punktami tymi są sieci zależności i są nimi: percepcja, ruch, komunikacja, myśli, środowisko, doświadczenia społeczne, czucie. Dzięki zrozumieniu tych współzależności otrzymujemy narzędzie do przemyśleń i programowania wspólnej terapii
z pacjentem którego uszkodzony umysł oraz podopieczny przenosi się na inny poziom funkcjonowania, co podkreślił w jednej ze swoich książek wybitny neurolog i psychiatra Oliver Sacks.

TERAPIA BAZALNA jest koncepcją stworzoną dla Osób, dla których terapia innymi koncepcjami neurofizjologicznymi bywa niekompletna lub czasem nawet nie zrozumiała w zastosowaniu u osób
z głęboka wieloraką niepełnosprawnością. Pozwala ona  wejść w psychologiczne zjawisko intraspekcji czyli próby postawienia się na miejscu chorego i odczuwaniu tego co się z nim dzieje podczas terapii
i w naszej obecności. Opiera się głównie o komunikację niewerbalną a także kreuje aktywność ruchową pacjenta opartą o wieloczynnikową regulację procesów motorycznych, poznawczych, wykonawczych i emocjonalnych. Po kursie tym otrzymasz proste i  skuteczne narzędzia terapeutyczne z którymi możesz zawitać do świata swojego pacjenta.

Kurs jest dedykowany dla osób pracujących min.: z pacjentami po udarach i urazach mózgowych, SM, SLA, w stanach minimalnej świadomości i wegetatywnych,  oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w Domach Pomocy Społecznej, Zakładach Opiekuńczo Leczniczych

NA kursie Terapii Bazalnej Zrozumiesz jak wykorzystać zmienione wzorce PNF, wyregulować napięcie mięśniowe z koncepcji Bobath oraz pracować zgodnie z założeniami Stymulacji Bazalnej.

Dla kogo jest ten kurs: Fizjoterapeuci, Pielegniarki, Opiekunowie, Terapeuci zajęciowi, Neurologopedzi, Psycholog

Prowadzący: dr Grzegorz Biliński, specjalista fizjoterapii, dypl. terapeuta Stymulacji Bazalnej, PNF, Bobath IBITA, Terapii Manualnej, Kinesiology Taping, Kranio-sakralnej i innych, członek i współzałożyciel MWBA Basale Stimulation, członek  IPNFA Poland. Człowiek z ponad 15 letnim doświadczeniem klinicznym i dydaktycznym.

Cena – kurs podstawowy: 990zł
Ilość miejsc: 20
Miejsce Kursu: Centrum Intensywnej Terapii Olinek w mieście Warszawa
Data kursu: 18-19 stycznia 2020
Organizatorzy: Grzegorz Biliński i Joanna Tokarska

www.grzegorzbilinski.pl, www.joannatokarska.pl,