Kurs rozwijający koncepcji PNF (3a /3b)

27 czerwiec – 1 lipiec 2020

Ursula Bertinchamp i Joanna Tokarska

Kurs rozwijający koncepcji PNF, (PNF 3a /3b) zgodny z założeniami i z celami IPNFA. NA kursie tym otrzymasz wile informacji na temat rozwiązań klinicznych jakie możesz zastosować w pracy z pacjentami. Dla tego też będzie dużo pracy klinicznej, argumentacji klinicznej i rozwiązywania problemów. Na końcu kursu odbędzie się również egzamin, tak teoretyczny jak i praktyczny z demonstracją pacjentów.

Kurs odbędzie się w Sali wykładowej OCEO  przy ul. Drobiarskiej 2a w Opolu. Dostępne będą leżanki podnoszone elektrycznie, maty Theraband oraz 200m.kw sala z kawą, herbatą i  naszymi słynnymi ciasteczkami ????

Co najważniejsze! Kurs poprowadzą Ursula Bertinchamp ze Szwajcarii będąca jednocześnie członkiem komisji nominacyjnej IPNFA oraz Asystent IPNFA Joanna Tokarska.

To aż dwóch instruktorów na jednej sali wiec kurs będzie wyjątkowy! Jak wszystkie organizowane przez Akademię Rehabilitacji

Ilość miejsc: 20
Data kursu: 27 czerwiec – 1 lipiec 2020
Warunek przystąpienia do kursu minimum 6 miesięcy od ukończenia kursu podstawowego PNF
Koszt kursu: 2200zł brutto.